استارلینک ؛ هرآنچه درباره اینترنت ماهواره ای اسپیس ایکس باید بدانید

سیاره مشتری را بهتر بشناسیم؛ ویژگی ها، کاوش ها و قمرها

سیاره زحل را بهتر بشناسیم؛ ویژگی‌ها، کاوش‌ها و قمرها

نجوم و فضا

نجوم شامل اخبار و تصاویر مرتبط با هوافضا، آسمان، ستاره شناسی، منظومه شمسی و سیارات و کرات مختلف

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | 17 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | 15 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | 48 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | 10 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | 15 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | 49 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | 22 دیدگاه

| ۱۶:۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | 60 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | 27 دیدگاه

| ۱۰:۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | 115 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 45 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | 21 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | 17 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید