سیاره مشتری را بهتر بشناسیم؛ ویژگی ها، کاوش ها و قمرها

بیوگرافی ادوین هابل، ستاره شناس اسطوره‌ای کاشف فضای فراکهکشانی

مهندسی بی‌نهایت: تلسکوپ فضایی هابل؛ دریچه‌ای به اعماق پررمزوراز کیهان

نجوم و فضا

نجوم شامل اخبار و تصاویر مرتبط با هوافضا، آسمان، ستاره شناسی، منظومه شمسی و سیارات و کرات مختلف

| ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | 13 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | 9 دیدگاه

| ۱۵:۵۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | 12 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | 10 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | 15 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | 17 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | 15 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | 48 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | 10 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | 15 دیدگاه

بیشتر بخوانید