استارلینک ؛ هرآنچه درباره اینترنت ماهواره ای اسپیس ایکس باید بدانید

سیاره مشتری را بهتر بشناسیم؛ ویژگی ها، کاوش ها و قمرها

سیاره زحل را بهتر بشناسیم؛ ویژگی‌ها، کاوش‌ها و قمرها

نجوم و فضا

نجوم شامل اخبار و تصاویر مرتبط با هوافضا، آسمان، ستاره شناسی، منظومه شمسی و سیارات و کرات مختلف

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | + دیدگاه

نجوم و فضا | سارا ارجمند | ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | 12 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | 52 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | 10 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | 10 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | 7 دیدگاه

| ۱۲:۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | 39 دیدگاه

| ۱۸:۵۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | + دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | 18 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید