اسکایپ

اسکایپ، پیام رسان مایکروسافت است که به کاربر اجازه می‌دهد روی پروتکل اینترنت تماس تلفنی یا تصویری برقرار کنند.

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | 11 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | 8 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | 9 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | 15 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | 10 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | 11 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | 18 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید