دستیار صوتی سیری اپل

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | + دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | 13 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | 18 دیدگاه

| ۱۸:۲۸ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | 19 دیدگاه

| ۲۱:۴۶ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | 23 دیدگاه

| ۱۶:۵۲ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | 32 دیدگاه

| ۲۲:۴۹ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | + دیدگاه

| ۰۹:۲۹ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | 23 دیدگاه

| ۰۰:۴۵ ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | 9 دیدگاه

| ۱۰:۰۲ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۴۲ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۲۷ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | 39 دیدگاه

| ۲۲:۲۱ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | 23 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید