چشم، پنجره‌ای به وسعت یک روح(بخش اول)

چشم، پنجره‌ای به وسعت یک روح(بخش اول)

چشم آیینه‌ی تمام نمای روح ما است؛ این عبارت به ویژه هنگامی که به یکدیگر می‌نگریم، درستی خود را به اثبات می‌رساند. شاید زبان به هر دلیل حقیقت را کتمان کند، اما چشم بیواسطه، مکنونات قلبی هر کس را به سادگی هویدا می‌سازد. عکاسی فرانسوی در مجموعه تصاویر خود، به این دریچه‌ی سحر‌انگیز پرداخته است.

 اغلب زمانی که از گفتن واقعیت طفره می‌رویم بیش از هر چیز دیگر، از نگاه کردن به چشمان طرف مقابل امتناع می‌کنیم؛ اما واقعاً چرا؟ شاید چون این احساس را داریم که حقیقت به شکلی خاص در چشمان‌مان نقش بسته و دیگران به سادگی با نگاه کردن به اعماق آنها به اصل ماجرا پی می‌برند.

eye

آنها پنجره‌هایی هستند که روح ما را به نمایش می‌گذراند. احساسات ما قبل از هر چیز در چشمان‌مان جان می‌گیرد. قبل از آنکه لبی به لبخند گشوده شود، این چشمان هستند که این حس شاد را به دیگران منتقل می‌کنند. یک قلب شکسته از میان آنها جریان  نمناک اندوه خود را بیرون می‌دهد.

عکاس فرانسوی ریحان

عکاس فرانسوی ریحان

 ریحان "Rehanh"، عکاس فرانسوی متولد نورماندی است که با عشقی جاویدان به مسافرت و عکاسی متولد شده است. او مهارت خود را به کار بسته تا امواج احساساتی را که در این نیمکره‌های شگفت‌انگیز جریان دارند، در قالب مجموعه‌ای تماشایی به بیننده نشان دهد. تصاویری که خود به خوبی بیانگر همه چیز هستند.

چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان


چشم، دریچه‌ای به روح انسان 


چشم، دریچه‌ای به روح انسان

فارغ از سن و سال، جنسیت و نژاد، احساسات جریان خود را طی می‌کنند؛ غم، شادی، خشم، آرامش. شما در چشمان این مردمان سرزمین‌های دور و نزدیک چه دیدید؟

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید