کارت اس دی

نوعی از کارت حافظه است که در دوربین‌های عکاسی و بسیاری از محصولات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل ابعاد کوچک و سرعت بالای انتقال اطلاعات بسیار محبوب است

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | 7 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | 14 دیدگاه

| ۱۵:۴۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | 17 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | 15 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | 48 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | 18 دیدگاه

| ۱۷:۵۲ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | 10 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | 14 دیدگاه

| ۱۷:۳۲ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | 8 دیدگاه

| ۱۶:۴۹ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | 18 دیدگاه

| ۱۱:۳۸ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | 80 دیدگاه

| ۲۳:۱۱ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | 13 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | 19 دیدگاه

| ۱۲:۲۱ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | 11 دیدگاه

| ۲۰:۳۹ ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | 18 دیدگاه