علمی

مقاله های علمی و دانشگاهی در حوزه‌های مرتبط با فناوری

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | 10 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | 22 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | 13 دیدگاه

علمی | فناوری | شاتر | مریم صفدری | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | 11 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | 10 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | 9 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 3 دیدگاه

علمی | نجوم | فناوری | فرید کریمی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | 13 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | 89 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | 51 دیدگاه

علمی | نجوم | فناوری | فرید کریمی | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید