آخرین فرود موشک فالکون 9 اسپیس ایکس با انفجار پایان یافت

آخرین فرود موشک فالکون 9 اسپیس ایکس با انفجار پایان یافت

پس از آنکه اسپیس ایکس چند بار متوالی موفق به فرود موشک فالکون ۹ روی سکوی شناور شد، شب گذشته موشک این کمپانی پس از بازگشت به زمین، به سکوی شناور برخورد کرده و منفجر شد. با زومیت همراه باشید.

اسپیس ایکس در آخرین آزمایش‌های خود موفق شده بود تا موشک فالکون ۹ را با موفقیت روی زمین سکوی شناور بنشاند، اما شب گذشته، موشک این کمپانی پس از بازگشت به زمین نتوانست با موفقیت روی سکوی شناور نشسته و منفجر شد. اسپیس ایکس هنوز ویدیویی را از برخورد موشک روی سکوی شناور منتشر نکرده است.

هرچند فالکون ۹ نتوانست با موفقیت روی سکوی شناور قرار گیرد، اما ماموریت این موشک که قراردادن دو ماهواره در مدار زمین بود، با موفقیت انجام شد. اسپیس ایکس پیش از پرتاب این موشک اعلام کرده بود که فرآیند فرود فالکون ۹ روی سکوی شناور بسیار سخت خواهد بود، چراکه این موشک برای قراردادن ماهواره‌های مورد نظر به مدار GTO عازم شده بود. با توجه به اینکه GTO یکی از دورترین مدارهای حول زمین است، از این‌رو در زمان صعود سوخت زیادی مصرف شده و در نتیجه سوخت کمتری برای فرود باقی می‌ماند که این موضوع فرود را بسیار چالش برانگیز می‌کند.

اطلاعات ارائه شده نشان از این دارد که برخورد موشک با سکو به دلیل قدرت کم یکی از سه موتور جت قرار گرفته روی این موشک اتفاق افتاده است که در نهایت منجر به برخورد موشک و انفجار شده است. اسپیس ایکس اعلام کرده که در حال کار برای بهبود عملکرد موشک‌های خود است تا از این‌رو در آینده شاهد چنین رویدادی نباشد.

اسپیس ایکس در برنامه‌ی خود پرتاب‌های دیگری را نیز دارد که از جمله‌ی آن می‌توان به حمل تجهیزات به ایستگاه بین المللی فضایی اشاره کرد. اسپیس ایکس همچنین در حال برنامه ریزی است تا از موشک‌های خود که اخیرا با موفقیت روی سکوی شناور فرود آورده، بصورت مجدد استفاده کند.

نظر شما در این خصوص چیست؟

منبع technobuffalo
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده