پردازنده‌های AMD Ryzen 5000 با معماری Zen 3 معرفی شدند

بررسی پردازنده‌های نسل سوم رایزن AMD‌ از دید نشریات معتبر جهان

بررسی عمیق معماری Zen 2؛ پیشرفت‌ها و ویژگی‌ها (قسمت اول)

رایزن

رایزن نسل جدید پردازنده های AMD است که مبتنی بر معماری Zen طراحی و توسعه یافته است

| ۰۹:۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | + دیدگاه

| ۱۷:۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 13 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | 7 دیدگاه

| ۰۹:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | 7 دیدگاه

| ۰۹:۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | 19 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | 41 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | 8 دیدگاه

بیشتر بخوانید