پردازنده‌های AMD Ryzen 5000 با معماری Zen 3 معرفی شدند

بررسی پردازنده‌های نسل سوم رایزن AMD‌ از دید نشریات معتبر جهان

بررسی عمیق معماری Zen 2؛ پیشرفت‌ها و ویژگی‌ها (قسمت اول)

رایزن

رایزن نسل جدید پردازنده های AMD است که مبتنی بر معماری Zen طراحی و توسعه یافته است

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | + دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | 15 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | 8 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | 16 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۸:۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | 9 دیدگاه

بیشتر بخوانید