رباتیک

رباتیک / Robotics شاخه‌ای میان رشته‌ای از مهندسی، شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق، علوم رایانه و چند رشته دیگر است و شامل طراحی، ساخت، راه‌اندازی و استفاده از ربات‌ها می‌شود.

| ۱۳:۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | 19 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۷:۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | 8 دیدگاه

بیشتر بخوانید