رباتیک

رباتیک / Robotics شاخه‌ای میان رشته‌ای از مهندسی، شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق، علوم رایانه و چند رشته دیگر است و شامل طراحی، ساخت، راه‌اندازی و استفاده از ربات‌ها می‌شود.

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | 13 دیدگاه

| ۱۲:۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | 30 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | 14 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید