ریچارد هموند

ریچارد هموند / Richard Hammond مجری اسبق برنامه تاپ گیر است که پس از خروج کلارکسون وی نیز از این برنامه خارج شد و اکنون با همکاران سابق خود مشغول تولید مستند خودرویی گرند تور برای آمازون است

| ۱۱:۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | 15 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | 21 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | 18 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | 9 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | 9 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | 18 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | 14 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | 22 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | 13 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | 19 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | 16 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید