فیزیک کوانتومی

آخرین اخبار و مقالات مربوط به دنیای فیزیک کوانتومی / Quantum Physics یا مکانیک کوانتومی / Quantum Mechanics، شاخه‌ای از فیزیک نظری که با پدیده‌ها در ابعاد میکروسکوپی سروکار دارد.

| ۱۸:۵۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | 13 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | 13 دیدگاه

| ۱۱:۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۲:۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | 26 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 44 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | 10 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | 9 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | 1 دیدگاه