3.5" 320×480 pi×els
512 مگابایت RAM Snapdragon 200
2MP ویدیو recorder
1500mAh Li-Ion

اخبار و مقالات مرتبط با زد تی ای زینگر

ZTE Zinger