لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
25 میلی‌متر F1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
435 گرم 70 در 61 میلی‌متر

تصاویر لنز دوربین فوخلندر Nokton 25mm F0.95 Type II

Voigtlander Nokton 25mm F0.95 Type II