5.5" 720×1280 pi×els
1GB RAM MT6592M
8MP 1080p
2920mAh Li-Ion

اخبار و مقالات مرتبط با Life 8 XL بلو

BLU Life 8 XL