5.0" 720×1280 pi×els
1GB RAM MT6735P
8MP 720p
2000mAh Li-Ion

اخبار و مقالات مرتبط با 50 Cobalt آرکاس

Archos 50 Cobalt