فتوسنتز

فتوسنتز یا فروغ‌آمای یا سنتز نوری فرایندی زیست‌شیمیایی است که در آن، انرژی نورانی خورشید توسط گیاهان و برخی از باکتری‌ها به انرژی شیمیایی ذخیره‌شده در مواد غذایی آن‌ها تبدیل می‌شود.

| ۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | 18 دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | 18 دیدگاه

| ۱۰:۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۵ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۵ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | 23 دیدگاه

| ۱۸:۱۳ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۳۴ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۲۰ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ | 2 دیدگاه