فتوشاپ

ادوبی فوتوشاپ / Adobe Photoshop معروف ترین نرم افزار ویرایش تصویر است. فتوشاپ برای ویرایش، بازسازی، ترکیب، ادیت و روتوش عکس ها و تصاویر استفاده می‌شود.

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۳۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | 16 دیدگاه

| ۱۹:۲۸ ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | 9 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۰۸ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۰۳ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۴۰ ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۱ ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۱۶ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۲۸ ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۲۵ ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۴۳ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۴۲ ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۲۶ ۱۳۹۰/۰۲/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید