فتوشاپ

ادوبی فوتوشاپ / Adobe Photoshop معروف ترین نرم افزار ویرایش تصویر است. فتوشاپ برای ویرایش، بازسازی، ترکیب، ادیت و روتوش عکس ها و تصاویر استفاده می‌شود.

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | 75 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | 12 دیدگاه

| ۲۰:۰۳ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | 11 دیدگاه

| ۱۸:۳۶ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | 38 دیدگاه

| ۱۰:۳۶ ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۱۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | 16 دیدگاه

| ۲۳:۵۱ ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | 25 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۱ ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | 36 دیدگاه

| ۱۳:۳۶ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۵۷ ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | 27 دیدگاه

| ۲۳:۳۸ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | 20 دیدگاه

| ۲۱:۳۴ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | 8 دیدگاه

بیشتر بخوانید