ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | 10 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | 14 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | + دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 9 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | + دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید