ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۱۴:۵۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | 19 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | 40 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | 13 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 18 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 28 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید