ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۱۸:۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | 11 دیدگاه

| ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | + دیدگاه

| ۰۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | 28 دیدگاه

| ۰۹:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | 111 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | 13 دیدگاه

| ۱۷:۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | 5 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | 14 دیدگاه

| ۱۷:۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | 18 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید