نمایشگاه خودرو پاریس

نمایشگاه خودرو پاریس یکی از مهم‌ترین رویداد‌های خودروی جهان است که تمرکز آن بر معرفی محصولات پاک و الکتریکی است. مرسدس بنز، بی‌ام‌و و فولکس واگن محصولات متنوعی در این کلاس را در نمایشگاه ماشین پاریس معرفی می‌کنند

| ۱۱:۲۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | 8 دیدگاه

| ۱۱:۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۷ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | 31 دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | 9 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۰۰:۰۴ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | + دیدگاه

| ۲۳:۵۳ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | 14 دیدگاه

| ۲۳:۰۴ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | 15 دیدگاه

| ۱۹:۴۶ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | 15 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید