نمایشگاه خودرو پاریس

نمایشگاه خودرو پاریس یکی از مهم‌ترین رویداد‌های خودروی جهان است که تمرکز آن بر معرفی محصولات پاک و الکتریکی است. مرسدس بنز، بی‌ام‌و و فولکس واگن محصولات متنوعی در این کلاس را در نمایشگاه ماشین پاریس معرفی می‌کنند

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۰۰:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | 3 دیدگاه

خودرو | کیهان کامیار | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | 16 دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۴۵ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۵۲ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | 3 دیدگاه

فناوری | محمدحسین جعفری | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | 4 دیدگاه