گیت هاب در برابر گیت لب؛ مقایسه دو سرویس رایج مدیریت مخزن گیت

گیت هاب، سرویسی که طی ۱۰ سال دنیای برنامه نویسی را تغییر داد

پروژه‌ی گیت هاب و مایکروسافت برای حفاظت از کدهای متن‌باز در قطب شمال

متن باز

| ۲۱:۵۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | 8 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | 30 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | 266 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | 22 دیدگاه

| ۱۴:۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | 14 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۰۸:۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | + دیدگاه