اقیانوس

اقیانوس / Ocean در زمین به پیکره‌های بزرگی از آب‌های شور گفته می‌شود که جزوی از مجموعه آب‌های کرهٔ زمین است و مرز آبی میان چند خشکی بزرگ کرهٔ زمین را می‌سازد.

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | 11 دیدگاه

| ۰۷:۵۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | 18 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | 28 دیدگاه

| ۰۰:۲۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | 16 دیدگاه

| ۱۶:۱۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۶:۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | 20 دیدگاه

| ۰۰:۲۳ ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | 20 دیدگاه

| ۰۰:۲۶ ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | 20 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | 9 دیدگاه

| ۱۵:۰۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۰۴ ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | 39 دیدگاه

| ۱۵:۳۳ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | 8 دیدگاه

| ۰۱:۳۷ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۰۹ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | 28 دیدگاه

| ۲۰:۱۵ ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | 31 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | 29 دیدگاه

| ۱۶:۵۸ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید