اقیانوس

اقیانوس / Ocean در زمین به پیکره‌های بزرگی از آب‌های شور گفته می‌شود که جزوی از مجموعه آب‌های کرهٔ زمین است و مرز آبی میان چند خشکی بزرگ کرهٔ زمین را می‌سازد.

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | 7 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | 22 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | 29 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید