اقیانوس

اقیانوس / Ocean در زمین به پیکره‌های بزرگی از آب‌های شور گفته می‌شود که جزوی از مجموعه آب‌های کرهٔ زمین است و مرز آبی میان چند خشکی بزرگ کرهٔ زمین را می‌سازد.

| ۲۱:۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | 13 دیدگاه

| ۱۸:۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید