اقیانوس

اقیانوس / Ocean در زمین به پیکره‌های بزرگی از آب‌های شور گفته می‌شود که جزوی از مجموعه آب‌های کرهٔ زمین است و مرز آبی میان چند خشکی بزرگ کرهٔ زمین را می‌سازد.

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | 5 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۰۹:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید