چاقی

چاقی / Obesity یا اضافه وزن به حالتی از وضعیت بدن می‌گویند که در آن چربی ذخیره‌شده در بدن به‌حدی زیاد شده باشد که تاثیر منفی بر سلامتی فرد داشته باشد. متداول‌ترین روش برای اندازه‌گیری چاقی استفاده از شاخص توده بدن (BMI) است.

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | 18 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 20 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | 18 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | 9 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | 24 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | 8 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | 5 دیدگاه