حذف‌کننده‌ی نویز

حذف‌کننده نویز فناوری است که در برخی از هدفون‌ها بکار گرفته می‌شود تا صدای ناخواسته‌ی محیط را کاهش یا حذف کند تا صدای شفاف از طریق هدفون به گوش مخاطب برسد. در این فناوری عموما ابتدا هدفون‌ها بصورت بسته ساخته می‌شوند تا صدای محیط اطراف کمتر از هدفون عبور کرده و به گوشی مخاطب برسد و در مدل‌های پیشرفته‌تر از طریق یک میکروفن خارجی، صدای محیط تشخیص داده می‌شود و به کمک یک پردازنده‌ی داخلی فرکانس معکوس، نویز دریافتی ساخته و پخش می‌شود تا نویز محیط خنثی شود.

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | 13 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | 8 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | 17 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۶:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۱۷:۳۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۲۴ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۳۲ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۱۴ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | 4 دیدگاه