جایزه نوبل

جایزه نوبل /Nobel Prize جایزه‌ی علمی معتبری است که همه ساله در رشته های مختلف به نوابغ هر حوزه اهدا می‌شود

| ۰۹:۴۶ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۱ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۵۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۳ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | 10 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | + دیدگاه

| ۰۹:۲۸ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | + دیدگاه

| ۰۹:۲۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 10 دیدگاه

| ۰۹:۲۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۲۹ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۳۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید