جایزه نوبل

جایزه نوبل /Nobel Prize جایزه‌ی علمی معتبری است که همه ساله در رشته های مختلف به نوابغ هر حوزه اهدا می‌شود

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | + دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | + دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | 4 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | 11 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | 24 دیدگاه

| ۱۳:۴۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۴۱ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | 11 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | + دیدگاه

| ۰۹:۲۸ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید