جایزه نوبل

جایزه نوبل /Nobel Prize جایزه‌ی علمی معتبری است که همه ساله در رشته های مختلف به نوابغ هر حوزه اهدا می‌شود

| ۱۳:۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | 6 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | 5 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | + دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | 8 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | 8 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید