جایزه نوبل

جایزه نوبل /Nobel Prize جایزه‌ی علمی معتبری است که همه ساله در رشته های مختلف به نوابغ هر حوزه اهدا می‌شود

| ۱۴:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | 28 دیدگاه

| ۱۷:۵۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | 5 دیدگاه

| ۱۸:۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | + دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | 16 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | 9 دیدگاه