نایکی

نایکی که در ایران آن را نایک هم می‌خوانند شرکت آمریکایی چند ملیتی است که در زمینه طراحی، تولید، توسعه و عرضه محصولاتی نظیر کفش، پوشاک، لوازم و ابزار ورزشی به بازار جهانی فعالیت می‌کند.

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 4 دیدگاه

پوشیدنی ها | سارا ارجمند | ۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | 10 دیدگاه

پوشیدنی ها | سارا ارجمند | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | 10 دیدگاه

فناوری | عبدالصمد حسینی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | 12 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | 15 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | 22 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | 6 دیدگاه

| ۰۰:۲۴ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۲۲ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | 34 دیدگاه

| ۱۴:۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۴۱ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ | 18 دیدگاه