برنامه‌ جدید ارزیابی خودروها

برنامه‌ جدید ارزیابی خودروها یا NCAP، سازمان مستقلی است که به بررسی ایمنی خودروها در تست‌های تصادف در اقصی نقاط جهان می پردازد. در حال حاضر نتایج این سازمان یکی از مهم‌ترین معیار‌های تولید و فروش خودروها در بسیاری از کشور‌های جهان است.

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | 8 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | + دیدگاه

| ۲۳:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | 15 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | 17 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | 42 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | 24 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | 38 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | 62 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | 25 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | 18 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | 23 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | 30 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | 9 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | 32 دیدگاه