10 تصویر برگزیده از مهاجرت گروهی جانوران

10 تصویر برگزیده از مهاجرت گروهی جانوران

مهاجرت گروهی حیوانات یکی از عجایب دیدنی حیات وحش به شمار می‌رود. زمانی که جانوران به دنبال یافتن منابع غذایی و سکونت‌گاه‌های جدید در دسته‌هایی بزرگ جابجا می‌شوند مناظری بدیع و شگفت آور پدید می‌آید.

از جمله دلایل عمده مهاجرت آنها را می‌توان تغییرات اقلیمی و محلی، دسترسی به منابع غذایی تازه یا حتی تغییر فصل به شمار آورد. به عنوان نمونه مهاجرت پرندگان مسافرتی منظم و فصلی است که در میان گونه‌های متفاوت پرندگان مشاهده می‌شود. ماهی‌ها هم عموما به دلیل نیازهای مرتبط با منابع غذایی و تولیدمثل مهاجرت می‌کنند، اما دلیل اصلی مهاجرت در برخی از گونه‌ها هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. حشرات هم به صورت فصلی مهاجرت می‌کنند بویژه گونه‌هایی همچون سنجاقک، سوسک‌ها و پروانه‌ها. در ادامه تعدادی از عکس‌های مرتبط با نشنال‌جئوگرافی را که در زمینه مهاجرت گونه‌های مختلف تهیه شده برای شما آماده کرده‌ایم. این تصاویر از میان ده‌ها عکس تاثیر گذار به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. امیدواریم از دیدن آنها لذت ببرید.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده