مدیرعامل یاهو معتقد است سال 2014 نقطه‌ی عطفی برای اینترنت خواهد بود

مدیرعامل یاهو معتقد است سال 2014 نقطه‌ی عطفی برای اینترنت خواهد بود

خود را برای تغییرات بنیادی در تکنولوژی و زندگی روزمره آماده کنید. روز گذشته خانم مریسا میر، مدیرعامل یاهو، سال 2014 را سالی نامید که می‌تواند "نقطه‌ی اوج" در تکنولوژی باشد؛ سالی که در آن اپلیکیشن‌ها، اینترنت اشیاء و پهنای باند روزافزون، می‌تواند زندگی هر شخصی را بصورت اساسی دستخوش تغییر نماید.

 رئیس یاهو می‌گوید:

بخشی از این مسأله مربوط به اقتصاد مشترک است و بخشی دیگر، مربوط به نقطه عطفی است که در حال رسیدن به آن هستیم. این مهم از طریق موبایل، از طریق اینترنت اشیاء، در دسترس بودن پهنای باند بالا و این حقیقت که این موارد باعث خواهد شد همه‌ی ما بتوانیم به شیوه‌ای که هرگز تا به حال ممکن نبوده به ارتباط، الهام گرفتن و سرگرم کردن یکدیگر بپردازیم، فراهم خواهد شد.

خانم میر هنگام ارائه‌ی چند داستان از برقراری ارتباط موفق از طریق تکنولوژی، بطور مشخص اپلیکیشن‌ها را عاملی تعیین‌کننده دانسته است. برای نمونه، تنها در شب جمعه‌ی گذشته، از طریق اپلیکیشن Airbnb که یک یابنده‌ی امکانات رفاهی است، 150 هزار نفر، به غریبه‌هایی که از طریق این برنامه به دنبال اجاره‌ی مکان استراحت می‌گشتند، در خانه‌های خود اسکان داده‌اند. بیش از 1.5 میلیون نفر، غریبه‌ها را برای انجام کارهای روزمره خود، در اپلیکیشن TaskRabbit استخدام کرده‌اند و 56 درصد از افراد در یک همه‌پرسی، نسبت به در نظر گرفتن اجاره‌دادن خودروی خود به یک غریبه، ابراز تمایل کرده‌اند. مدیرعامل یاهو می‌گوید:

این بدان خاطر است که وقتی بر اساس اینترنت اشیاء، شما همواره از مکان خودروی خود اطلاع دارید و یا می‌دانید دقیقاً در خانه‌ی شما چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و حتی می‌توانید تشخیص دهید چه شخصی به خانه‌ی شما وارد شده و چه شخصی قرار است آن را اجاره کرده و با شما در استفاده از آن شریک شود، اعتماد و ارتباط با این اشخاص بسیار آسان‌تر خواهد شد و این همان چیزی است که همه چیز را بصورت اساسی تغییر خواهد داد.

همچنین گفته می‌شود سال 2014 سالی پر اتفاق برای یاهو خواهد بود. با توجه به مدل‌های پیشرفته‌ی تخمین ترافیک یاهو، این سال، بعنوان سال گذار برای یاهو شناخته خواهد شد. میر می‌گوید:

تا پایان سال جاری، ما کاربران موبایل و در نتیجه ترافیک موبایل بیشتری نسبت به آنچه در حال حاضر از کاربران PC داریم، خواهیم داشت.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده