محققان در حال پیش‌بینی مسیر قطعه یخی به بزرگی دوبرابر شهر آتلانتا هستند!

جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۲ - ۲۱:۲۰
مطالعه 2 دقیقه
شاید با شنیدن کلماتی چون قطعه یخ و کشتی، شما نیز کشتی عظیم تایتانیک را به یاد آورید که در اثر برخورد با قطعه یخی بزرگ غرق شده و درون‌مایه‌ی ایجاد داستان‌های متعددی شد که حول این واقعه شکل گرفتند. در حدود 5 ماه پیش، یک قطعه یخی بزرگ، موطن اصلی خود، یعنی قطب جنوب را ترک کرده و رو به سوی شمال آورده است. محققان نیز با شناسایی این قطعه یخ، سعی در پیش‌بینی مسیر آن و پیش‌گیری از وقوع حادثه‌ای مشابه دارند.

این قطعه یخ بزرگ،‌پس از جداشدن از قطب جنوب در حال پیش‌روی به‌سوی آمریکای جنوبی است و می‌تواند خطری بزرگ برای کشتی‌های در حال عبور از این منطقه باشد. قطعه یخ از جزیره‌ی پاین در قطب جنوب جدا شده و مسیری را در پیش گرفته که رو به سوی آب‌های آزاد دارد، جایی که احتمال ایجاد خطر برای کشتی‌های در حال عبور وجود دارد. این قطعه یخ بزرگ وسعتی در حدود دو برابر شهر آتلانتا را دارا است.

بزرگترین وجه این قطعه‌ی یخی وسعتی برابر با 670 مترمربع دارد که برابر با مساحت شهر سنگاپور است. فاصله‌ی ایجاد شده بین این قطعه یخ شناور و موطن اصلی آن که در تیر ماه سال جاری از یکدیگر جدا شده‌اند، به 1.6 کیلومتر خواهد رسید.

زمانی که این قطعه یخ از ساحل جزیره‌ی پاین در شرق قطب جنوب جدا شود، به سمت مسیر بین قطب جنوب و دماغه‌ی قاره‌ی آمریکای جنوب حرکت خواهد کرد. دانشمندان دانشگاه‌های شفیلد و ساثمپتون در تلاش هستند تا با استفاده از داده‌های دریافتی از ماهواره‌هایی چون TerraSar-X آلمان، مسیر این قطعه یخ شناور را پیش‌بینی نمایند.

پروژه‌ی شش ماهه‌ی رهگیری این قطعه یخ بخشی از برنامه ی تحقیقاتی در کمیسیون تحقیقاتی منابع طبیعی بریتانیا است. رابرت ماش در این باره می‌گوید:

دو سال پیش نیز قطعه یخی با این ابعاد بصورت شناور از قطب جنوب جدا شده بود، اما این اولین بار است که تلا‌ش‌هایی برای پیش‌بینی مسیر آن انجام می‌شود.

سال 2011 نیز قطعه یخی به اندازه‌ی منهتن در اثر موج‌های ایجاد شده موسوم به تسونامی در شمال ژاپن، از قطب جنوب جدا شد.

مطالب مشابه

نظرات