باتری ارزان کاغذی برای زیست حسگرها

باتری ارزان کاغذی برای زیست حسگرها

اریگامی این هنر ژاپنی این بار به سراغ باتری‌ها رفته تا باتری‌هایی با قابلیت تاخوردن با استفاده از کاغذ تولید شوند که ضمن تولید میزان اندکی از الکتریسیته بسیار هم ارزان باشد.

یک مهندس آمریکایی باتری را توسعه داده است که می‌‌‌تواند با استفاده از فرایند تنفس میکروبی در یک قطره آب آلوده که بر روی یک تکه کاغذ قرار می‌‌‌گیرد انرژی تولید کند.

در این سامانه، که به صورت مشروح در نشریه‌ی Nano Energy به چاپ رسیده است، مایع حاوی باکتری می‌‌‌تواند برای توان بخشی به یک حسگر کاغذی به کار رود. کاربردی که در مناطق فاقد دسترسی به منابع و جریان الکتریسیته بسیار مفید فایده خواهد بود. هم چنین در این باتری نیازی به پمپ یا سرنگی نخواهد بود چرا که خود کاغذ به دلیل وجود نیروی مویینگی خود آب آلوده را به داخل می‌‌‌کشد ضمن اینکه باکتری‌ها می‌‌‌توانند تقریبا از هرنوع ماده‌ی آلی برای انجام سوخت و ساز خود استفاده کنند.

این باتری را می‌‌‌توان در ابعاد کوچکی تا کرد و کاتد نیکلی آن که بر روی کاغذ معمولی اسپری شده، از هوا تنفس می‌‌‌کند. در حقیقت اینجا هنر اُریگامی برای تبدیل یک کاغذ دو بعدی به یک باتری با ساختاری سه بعدی به کار رفته است که نیازی به ساختار‌های پیچیده‌ی نانومواد نیز ندارد.

ساخت یکی از این باتری‌ها برای نیرودادن به یک حسگر زیستی تنها 5 سنت هزینه خواهد داشت. اگرچه در حال حاضر این باتری با استفاده از یک ابزار جانبی برای انتقال داده‌های حسگر استفاده می‌‌‌کند اما با توجه به کمک 300,000 دلاری که این پروژه از بنیاد ملی علوم ایالات متحده‌ی آمریکا دریافت کرده است امید می‌‌‌رود به زودی این ابزار به صورت کاملا مستقل تولید شود.

چنین ابزارهای ارزان و کاربردی می‌‌‌توانند در کشورهای توسعه نیافته‌ای همچون کشور ما در تشخیص انواع بیماری‌ها به صورت سریع و ارزان بسیار کاربردی باشند؛ چراکه می‌‌‌توانند انرژی خود را از منابع در دسترس به سادگی تامین کنند که این به فرایند و عملکرد فوق العاده‌ی باکتری‌ها بر می‌‌‌گردد.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده