مرورگر مایکروسافت اج

مرورگر مایکروسافت اج / Microsoft Edge Browser جدیدترین تلاش غول نرم افزار برای جایگزین کردن اینترنت اکسپلورر / IE و ساخت مرورگری برای رقابت با مرورگر گوگل کروم است. جدیدترین نسخه این مرورگر اینترنت در سال 2020 و برپایه کرومیوم عرضه شده است.

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | 17 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | 13 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | 52 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | 8 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | 23 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | 17 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | 41 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | 16 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | 31 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | 30 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | 22 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | 15 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | 34 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | 16 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | 17 دیدگاه

بیشتر بخوانید