میکروب

میکروب، جانداری است که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند. میکروب‌ها در همه‌جا، از آب و هوا گرفته تا خاک، روی پوست بدن و مخاط بدن انسان و جانوران به میزان فراوان وجود دارند. به گونه‌ای که زندگی برای جانوران و گیاهان، بدون وجود میکروب امکان‌پذیر نیست. یعنی این میکروب‌ها فلور نرمال بدن جانوران و موجودات زنده هستند.

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | 33 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | 33 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | 8 دیدگاه

| ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | + دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | + دیدگاه