متابولیسم

سوخت و ساز یا متابولیسم / Metabolism به مجموعه واکنش های شیمیایی اورگانیسم ها گفته می شود که درنهایت به بقای موجود زنده منجر می شود.

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | 14 دیدگاه

| ۱۸:۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | 5 دیدگاه

| ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | 7 دیدگاه

| ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | 16 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | 10 دیدگاه