مدیتیشن

مدیتیشن / Meditation یا درونپویی یا مراقبه با هدف تسلط بر ذهن و دستیابی به آرامش انجام می‌شود.

| ۱۸:۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | + دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۲۳ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۵۹ ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | 37 دیدگاه

بیشتر بخوانید