بیوگرافی ابوعلی سینا، پدر علم پزشکی و فلسفه مدرن

بیوگرافی کارل فریدریش گاوس بزرگترین ریاضی‌دان پس از عهد عتیق

بیوگرافی لئونارد اویلر، اسطوره ریاضیات قرن ۱۸ و پدر آنالیز عددی

ریاضی دان

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | 12 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | 64 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۰۷ ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | 24 دیدگاه

| ۲۱:۳۱ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | 25 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | 28 دیدگاه

| ۱۹:۳۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | 30 دیدگاه

| ۱۸:۰۳ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | 35 دیدگاه

| ۲۰:۲۵ ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | 16 دیدگاه

بیشتر بخوانید