بیوگرافی ابوعلی سینا، پدر علم پزشکی و فلسفه مدرن

بیوگرافی کارل فریدریش گاوس بزرگترین ریاضی‌دان پس از عهد عتیق

بیوگرافی لئونارد اویلر، اسطوره ریاضیات قرن ۱۸ و پدر آنالیز عددی

ریاضی دان

| ۱۰:۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | 17 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | 12 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | 1 دیدگاه

بیوگرافی | پویش پورمحمد | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | 108 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | 64 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | 5 دیدگاه

علمی | حمیده خادم زاده | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | 26 دیدگاه

| ۰۹:۰۷ ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | 24 دیدگاه

| ۲۱:۳۱ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | 25 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | 28 دیدگاه