لوسید

لوسید / Lucid یکی از شرکت‌های جدید خودروسازی است که با سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی و در کالیفرنیا تاسیس شده است و به ساخت خودروهای الکتریکی خودروان و لوکس مشغول است

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | 19 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | 16 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | 8 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | 14 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | 25 دیدگاه