ال‌اچ‌سی

برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ (Large Hadron Collider) یا ال‌اچ‌سی (LHC) شتاب‌دهنده‌ی ذره‌ای و برخورددهنده مستقر در سازمان تحقیقاتی سرن در نزدیکی ژنو سوئیس است. این پروژه در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸ (۲۰ شهریور ۱۳۸۷) پس از ۲۰ سال آماده‌سازی، آغاز به کار کرد. هدف از ساختن آن شناخت اجرام ماده در ح فاصل 10-23 سانتی‌متر، آزمون مدل استاندارد ذرّات، کشف اجزای یافت نشده‌ی مدل استاندارد، آزمون نظریه‌ی ابرتقارن و نظریه وحدت بزرگ است.

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۰۷:۳۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | 7 دیدگاه

| ۲۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۱۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | 24 دیدگاه

| ۱۷:۰۵ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | 20 دیدگاه